sum, esse - biti, peto 3. - tražiti, diversus 3 - različit, tectum, -i, n. - krov, ager, -gri,m. - polje, cupio 3. - željeti, iungo 3. - vezati, regina, -ae, f. - kraljica, mitto 3. - slati, Iuno, Iunonis, f. - Junona, incipio 3. - započeti, procella, -ae,f. - oluja, appareo 2. - pojaviti se, caelum,-i,n. - nebo, nimbus, -i, m. - oblak, teneo 2. - držati, memoria, -ae, f. - sjećanje, pamćenje, sedes, -is, f. - sjedište, surgo 3. - dizati se, aedificium, -ii, n. - građevina,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?