1) Što je Vukovar? a) Grad u Hrvatskoj b) Grad u Srbiji c) Grad u Italiji 2) Kada se obilježava Dan sjećanja na Vukovar? a) 20.11. b) 17.11. c) 19.11. d) 18.11. 3) Koliko godina se obilježava Dan sjećanja na Vukovar? a) 20 b) 45 c) 30 d) 21 4) Što se desilo 1991. godine u Hrvatskoj (Vukovaru)? a) Poplava b) Domovinski rat c) Ništa 5) Tko je napao Hrvatsku 1991. godine? a) Mađari b) Srbi c) Francuzi 6) Što je Dan sjećanja na Vukovar? a) Sjećanje na Domovinski rat u Vukovaru b) Sjećanje na veliki potres u Vukovaru c) Sjećanje na poplavu u Vukovaru 7) Koliko je trajao Domovinski rat? a) 2 mjeseca b) 1 godinu c) 4 godine d) 7 i pol godina

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?