1) Breslauban (ma Wroclaw) született 1906. február 4-én. 2) Evangélikus lelkész, teológus. 3) A II. világháború alatti német ellenállás támogatója és mártírja. 4) Tanult Tübingenben, Berlinben és New Yorkban. 5) 1933-tól két éven át Londonban volt lelkipásztor. 6) Sokat fáradozott az ökumenikus kapcsolatok kiépítésén. 7) 1935-től a nemzetiszocialista ideológiát ellenző Hitvalló Egyház egyik vezetője. 8) A Gestapo eltiltotta Bonhoeffert a tanítástól, az igehirdetéstől és a publikálástól. 9) A Gestapo tiltása ellenére is papírra vetette gondolatait. 10) Két fontos műve: A szentek közössége és a Követés. 11) Bekapcsolódott a Hitlerrel szembeni ellenállási mozgalomba. 12) A Hitler elleni szervezkedés miatt 1943-ban börtönbe vetették. 13) A börtönből számos levelet írt szüleinek, barátainak és menyasszonyának. (Börtönlevelek) 14) Az ellenállási mozgalomban való részvétele miatt halálra ítélték. 15) 1945. április 9-én Himmler, az SS főparancsnoka személyesen adott parancsot kivégezésére.

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?