v-dět zlomené v-dle - vidět zlomené vidle, v-čistit - vyčistit, v-chřice - vichřice, v-nořit - vynořit, v-čko - víčko, v-set na stromě - viset, V-drž! - Vydrž!, V-soké M-to - Vysoké Mýto, v-stavní v-la - výstavní vila, v-tat v-těze - vítat vítěze, nepov-kuj - nepovykuj, v-dat se na v-stavu - vydat se na výstavu, v-sutý most - visutý most, v-šňové v-no - višňové víno, v-rostl do v-šky - vyrostl do výšky,

Leaderboard

Flash cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?