Θερμότητα ονομάζουμε την ____ που ρέει από ένα θερμότερο σώμα σε ένα πιο ____. Η θερμότητα στα στερεά σώματα που βρίσκονται σε επαφή μεταδίδεται με ____. Τα σώματα που επιτρέπουν τη γρήγορη μετάδοση της θερμότητας ονομάζονται καλοί ____ της θερμότητας, ενώ όσα την εμποδίζουν ονομάζονται ____ ή ____ υλικά. Η θερμότητα στα ____, δηλαδή στα υγρά και στα αέρια, μεταφέρεται με ____. Κατά τη μεταφορά της θερμότητας με ρεύματα μετακινείται ____. Η διάδοση της θερμότητας από τον Ήλιο γίνεται με ____. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ____ είναι ορατά και ρέουν κάθετα και στο ____. Οι ____ επιφάνειες απορροφούν περισσότερη θερμότητα σε αντίθεση με τις ____.

Φυσική Στ τάξη: επανάληψη Θερμότητα

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?