Create better lessons quicker
Vatra koja pali sve pred sobom naziva se [požar].Požar je opasan jer ljudima i [prirodi] nanosi veliku štetu. Kada dođe do požara,zovemo [vatrogasce] na telefon 193 ili centar za spašavanje na telefon [112]. Vatra se može gasiti vodom,[pijeskom], zemljom ili vatrogasnim uređajima.  Najbolja zaštita od požara jest pažnja i [oprez]..

Zaštita od požara

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives