1) Jana neb_la doma. a) y b) ý c) i d) í 2) Kdo chce psa b_t, hůl si vždy najde. a) y b) ý c) i d) í 3) Vodník je pohádková b_tost. a) y b) ý c) i d) í 4) Dostala jsem dřevěnou krab_čku. a) y b) ý c) i d) í 5) Kreslíme na b_lou čtvrtku. a) y b) ý c) i d) í 6) Většina ob_vatel souhlasila. a) y b) ý c) i d) í 7) V ob_vacím pokoji je velký nepořádek. a) y b) ý c) i d) í 8) Vyhledejte trojslab_čná slova. a) y b) ý c) i d) í 9) Barvení vajíček je starý ob_čej. a) y b) ý c) i d) í 10) Pořídili jsme nový náb_tek. a) y b) ý c) i d) í 11) Zásoby potravin rychle ub_valy. a) y b) ý c) i d) í 12) Potřebuji nab_t baterii. a) y b) ý c) i d) í 13) Po louce běžela kob_lka. a) y b) ý c) i d) í 14) Nab_dni hostům ovoce. a) y b) ý c) i d) í 15) Ub_tuješ se hned? a) y b) ý c) i d) í

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?