Žila ____ jedna liška. Jmenovala se ____. Neměla velký ____. ____ v malém lesním ____, kde se vešlo i trochu dřevěného ____. ____ jedla ____, které tajně skrývala před ____ sousedního hospodářství – ____, ____ i jiným ____.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?