1) Jaká slova jsou vyjmenovaná po z a) brzy b) být c) byt d) bydlit e) nazývat se f) my 2) Které z těchto slov nepatří do výjmenovaních po z a) Ruzyně b) nazývat se c) jazyk d) dobytek e) být f) brzy 3) Najdi dvě slova, které vůbec nepatří do vyjmenovaných slov a) být b) syn c) mýt d) vůz e) můt f) nazývat se 4) Kolik je celkem ve vyjmenovaných slov po z? a) 4 b) 0 c) 6 d) 7 e) 1 f) 8 5) Jaká je správná řada výjmenovaných slov po z? a) Brzy, nazývat se b) Brzy, jazyk, Ruzyně c) Brzy, jazyk, nazývat se d) Ruzyně, jazyk e) Brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně f) Jazyk, Ruzyně, nazývatr se 6) Jaká je správná řada výjmenovaných slov po b? a) Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek,dobytek, bystrý, bylina, kobyla, býk, přibyslav b) příbytek, dobytek c) být, bydlyt, dobytek d) Být, obyvatel e) obyvatel, bystrý f) byt, příbytek, obyvatel 7) Kolik je výjmenovaních slov po b? a) 10 b) 13 c) 8 d) 4 e) 0 f) 15

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?