1) Jaká slova jsou vyjmenovaná po z a) brzy b) být c) byt d) bydlit e) nazývat se f) my 2) Které z těchto slov nepatří do výjmenovaních po z a) Ruzyně b) nazývat se c) jazyk d) dobytek e) být f) brzy 3) Najdi dvě slova, které vůbec nepatří do vyjmenovaných slov a) být b) syn c) mýt d) vůz e) můt f) nazývat se 4) Kolik je celkem ve vyjmenovaných slov po z? a) 4 b) 0 c) 6 d) 7 e) 1 f) 8 5) Jaká je správná řada výjmenovaných slov po z? a) Brzy, nazývat se b) Brzy, jazyk, Ruzyně c) Brzy, jazyk, nazývat se d) Ruzyně, jazyk e) Brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně f) Jazyk, Ruzyně, nazývatr se 6) Jaká je správná řada výjmenovaných slov po b? a) Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek,dobytek, bystrý, bylina, kobyla, býk, přibyslav b) příbytek, dobytek c) být, bydlyt, dobytek d) Být, obyvatel e) obyvatel, bystrý f) byt, příbytek, obyvatel 7) Kolik je výjmenovaních slov po b? a) 10 b) 13 c) 8 d) 4 e) 0 f) 15 8) Kolik je výjmenovaných slov po l? a) 13 b) 85 c) 5 d) 45 e) 12 f) 0 9) Jaká řada výjmenovaných slov po l je správná? a) Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš b) vzlykat, lysý c) Nevím d) pelyněk, plyš e) lysý f) slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?