Σωστό!: Ή θα μείνεις ή θα φύγεις., Πώς μεγάλωσες έτσι!, Αυτό είναι το πάρκο που πήγαμε χθες., Πώς και πώς σε περίμενα!, Η Ελένη, η Μαρία και η Μελίνα θα μείνουν! , Παίζουμε και κανένα παιχνίδι πού και πού., Είναι αλήθεια πως είσαι γρήγορος;, Πώς τα κατάφερες τόσο γρήγορα;, Να φάω ή να κοιμηθώ νηστικός;, Λάθος!: Η θα μείνεις η θα φύγεις., Πως μεγάλωσες έτσι!, Αυτό είναι το πάρκο πού πήγαμε χθες., Πως και πως σε περίμενα!, Ή Ελένη, ή Μαρία και ή Μελίνα θα μείνουν!, Παίζουμε και κανένα παιχνίδι που και που., Είναι αλήθεια πώς είσαι γρήγορος;, Πως τα κατάφερες τόσο γρήγορα;, Να φάω η να κοιμηθώ νηστικός;,

Τονισμός η , ή

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?