1) Този знак означава: a) пешеходна пътека b) светофар c) тичай бързо d) забранено е за пешеходци 2) Този знак означава: a) пешеходна пътека b) светофар c) тичай бързо d) Внимание, деца 3) Този знак означава: a) Разрешено за велосипедисти b) Тук се продават велосипеди c) Забранено за велосипедисти d) Внимание, деца 4) Този знак означава: a) Разрешено за влизането на пешеходци b) Забранено е влизането на пешеходци c) Забранено за хора d) Внимание, пешеходци 5) Този знак означава: a) Разрешено само за хора с лопати b) Забранено за хора с лопати c) Наблизо има ферма d) Знак за ремонт на пътя 6) Този пътен знак е: a) предупредителен b) забранителен c) задължителен  d) не е пътен знак 7) Този пътен знак е: a) предупредителен b) забранителен c) задължителен  d) не е пътен знак 8) Къде пресичането не е безопасно? a) на кръстовище със светофар и пешеходна пътека b) през подлез c) на спирка 9) Този пътен знак означава: a) забранено за автобуси b) спирка на градски транспорт c) гараж за автобуси d) паркинг

Пътни знаци и пътна безопасност

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?