1) Udara yang bergerak dikenali sebagai ............................. a) air b) hujan c) angin 2) Angin tidak dapat dilihat, tetapi dapat............................ a) disentuh b) dipegang c) dirasai 3) Bagaimanakah kapal layar boleh bergerak? a) sebab ada kilat b) sebab ada angin c) sebab ada air 4) Berikan contoh kesan baik angin? a) Mengeringkan pakaian b) Ombak besar c) Ribut 5) Apakah kesan buruk angin yang kencang? a) Berlaku ribut dan ombak besar b) Membantu layang-layang terbang tinggi c) Mengeringkan pakaian 6) Angin membantu kehidupan manusia untuk _______________ a) menggerakkan kapal layar b) mengancam nyawa. c) memusnahkan harta benda 7) Angin yang kencang boleh menyebabkan ombak besar, mengancam nyawa dan ........................... a) memusnahkan harta benda b) menerbangkan layang-layang c) mengeringkan pakaian di ampaian

SAINS TAHUN 2: UDARA BERGERAK

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?