Akteon - Mladi lovac kojeg je Artemida pretvorila u jelena da ga rastragju njegovi vlastiti psi, Faetont - Helijev sin koji je zatražio da vozi očeva kola, Helijade - Helijeve kćeri čije su se suze pretovrile u jantar oplakujući brata, Deukalion - Jedini muškara koji je preživio potop i od čijeg su kamenja ponovo nastali muškarci nastali , Pira - Jedina žena koja je preživjela potop od čijeg su kamenje koje je bacala ponove nastale žene, Pandora - Žena koju je po Jupiterovoj zapovijedi izradio bog kovač, koja je držala škrinju sa svim zlima koja je je morala raspršit po zemlji, Lari - Kućni bogovi,zaštitnic raskršća i svake pojedine kuće, Mani - Kućni bogovi,duše pokojnika, Penati - Kućni bogovi zaštitinici zaliha hrane, Vulkan - Bog kovač u rimskom panteonu, Minerva - Atena u rimskom panteonu, Cerera - Božica usjeva u rimskom panteonu, Prozerpina - Kora, djevojka koju je oteo bog Podzemnog svijeta, Pluton - Bog Podzemnog svijeta (lat. ime), Tartar - Podzemni svijet, Saturn - Kron u rimskom panteonu, Kreta - Otok gdje je rođen Jupiter, Amalteja - Koza (nimfa)koja je podojila Jupitera, Salii - Marsovi svećenici, Kavkaz - Planina na kojoj je bio razapet Prometej,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?