1) Tko je bio Numa Pompilije? a) kralj Carigrada b) kralj Rima c) kralj Osijeka 2) Čiji je bio nasljednik? a) Remulov b) Romulov c) Oskarov 3) Što je stvarao i uređivao? a) Vjerske institucije, obrede, kalendare b) Bolnice i kalendare c) Škole 4) Prema legendi tko mu je poslao štit? a) Ares b) Vulkan c) Mars 5) Koliko štitova je Numa dao izraditi? a) 12 b) 10 c) 11 6) Kako mu se zvala žena? a) Egerija b) Egeija c) Egeria 7) Kome je izgradio hram? a) bogu Janusu b) bogu Janu c) bogu Jusu 8) Koji su simboli boga Janusa? a) ključ b) štap c) ključ i štap 9) Na koje strane su gledala lica? a) istok-zapad b) sjever-jug c) sjever-zapad 10) U čega ga je pretvorila Egerija kada je umro? a) bunar b) potok c) baru 11) U kojem periodu je Numa Pompilije vladao? a) od 715. do 673. pr. Kr. ​ b) od 714. do 673. pr.Kr. c) od 715. do 672. pr. Kr. ​

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?