1) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) pendengaran b) penglihatan c) sentuhan d) bau e) rasa 2) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) pendengaran b) penglihatan c) sentuhan d) bau e) rasa 3) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) pendengaran b) penglihatan c) sentuhan d) bau e) rasa 4) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) b) c) d) e) 5) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) b) c) d) e) 6) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) b) c) d) e) 7) Gambarajah di bawah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama KECUALI a) b) c) d) 8) Gambarajah di bawah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama KECUALI a) b) c) d) 9) Gambarajah di bawah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama KECUALI a) b) c) d) 10) Gambarajah di bawah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama KECUALI a) b) c) d)

Kemahiran Saintifik Tahun 3 (Memerhati & Mengelas)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?