1) Miért teremtette Isten a világot? a) Isten szeretetből teremtette a világot, hogy megmutassa nekünk dicsőségét, jóságát és szépségét. b) Nagyon egyedül érezte magát. c) Isten azért teremtette a világot, hogy uralkodjon rajta. 2) Ki az ember? a) Az ember ugyanolyan, mint Isten. b) Az ember egy az állatok közül. c) Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, aki test és lélek. 3) Mi rontotta meg az ember életét? a) Az első bűn, melyet eredeti bűnnek (ősbűnnek) nevezünk. b) Az, hogy Isten az emberre bízta a teremtett világot. c) Semmi sem rontotta meg az ember életét. 4) Hogyan könyörült meg Isten az embereken? a) Nem könyörült meg rajtuk. b) Megváltót ígért és küldött, hogy az embereket a bűntől megváltsa és üdvözítse. c) Csapásokat küldött Egyiptom népére. 5) Ki váltotta meg a világot? a) Mózes b) Jézus Krisztus c) Ábrahám 6) Mik a szentségek? a) Látható jelek, amely által az isteni életben részesülhetünk. b) Szabályok, amelyeket be kell tartanunk. c) Hittanleckék, amelyeket meg kell tanulnunk. 7) Mit tett Jézus ezekkel a szavakkal: "Ez az én testem, ez az én vérem"? a) Meggyógyított egy vak férfit. b) Elbúcsúzott a tanítványaitól. c) Átváltoztatta a kenyeret és bort saját testévé és vérévé. 8) Melyek a szentmise fő részei? a) A tanító és az áldozati rész. b) Az Ószövetség és az Újszövetség. c) Nagyböjt és Húsvét. 9) Ki áldozhat? a) Bárki áldozhat. b) Az áldozhat, aki testileg és lelkileg is felkészült Jézus fogadására. c) Mindenki, aki elmúlt 9 éves és jár hittanra. 10) Mi a szentgyónás hatása? a) A szentgyónástól okosabbak leszünk. b) A szentgyónás után Isten jobban szeret minket. c) A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket és erőt ad a bűn elleni küzdelemre. 11) Mikor van bűnbánatunk? a) Ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk. b) Ha azt mondjuk, hogy sajnáljuk, amit tettünk, akkor is, ha nem gondoljuk komolyan. c) Amikor szomorkodunk, mert valaki megbántott minket. 12) Miért imádkozunk? a) Azért, hogy jó jegyet kapjunk hittanból. b) Azért, mert az imádság Istenhez kapcsolja életünket. c) Azért, mert szép az imádságok szövege. 13) Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját? a) Az Úr imájával, vagyis a Miatyánkkal b) A reggeli imával. c) Az angyali üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával.

Tudáspróba a 3. osztályos anyagból!

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?