Definiția genului epic: Genul ____ reprezintă totalitatea ____ literare în care autorul își exprimă în mod ____ ideile și sentimentele prin intermediul acțiunii și a ____. Ipoteza: Opera (numele schiței), scrisă de (numele autorului) este o ____ și aparține genului ____ deoarece prezintă ____ ____ ale acesteia. Trăsătura 1 - definiția schiței: Schița este opera epică în ____, de ____ întindere, în care se relatează un singur ____ semnificativ din ____ câtorva personaje. Trăsătura 2 - prezența autorului: Modul de ____ dominant este ____ insoțită de ____, întâmplările fiind povestite la ____ I și a III-a. Trăsătura 3 - prezența personajelor: Numărul de ____ care ____ la ____ este ____, ele fiind: (enumerarea personajelor). Trăsătura 4 - încadrarea spațio-temporală: Acțiunea este ____ ____, ca ____ (unde se petrece acțiunea?) și ca ____ (când are loc acțiunea?). Trăsătura 5 - acțiunea respectă momentele subiectului: De asemena, acțiunea respectă ____ subiectului: expozițiunea, ____, desfășurarea ____, punctul ____ și deznodământul (scurtă descriere pentru fiecare). Concluzia: În concluzie, opera ____ (numele schiței), scrise de (numele autorului) este o ____ și aparține ____ ____

Schița - aparteneța la genul epic

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?