Faetont - Phaethon, Sunčev unuk - nepos Solis, k djedu - ad avum, išao je često - saepe ibat, i tražio - et postulabat, da njemu - ut sibi, Sunce da kola. - currus Solis daret., Napokon Sunce kola - Denique Sol currus, kojima je običavo ići - quibus ire solebat, po nebu - per caelum, povjeri dječaku - puero mandat, koji je njemu - eunti ad se, često puta dolazio. - saepe ibat., "Ići ću - "Ibo, do najviših dijelova neba." - ad summas partes caeli.", veselio se dječak. - puer gaudebat., Ali teško je upravljati - Sed difficile est regere, nebeskim konjima - equos caelestes., Dugo je išao po nebu, - Diu per caelum ibat, , ali iznenada se okreće - sed subito vertunt, prema zemlji. - ad terram., Faetont ide - Paheton it, bliže zemlji - propius terram, i sve spaljuje - et omnia conflagrat, vatrom. - igne., Zatim ide - Deinde it, prema višim dijelovima, - ad superiores partes,, ali prestravljen Jupiter - sed Iuppiter perterritus, da ne uništi čitavu zemlju - ne terram totam deleat, ubija dječaka munjom. - fulmine puerum occidit.,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?