Create better lessons quicker
1) gdzie mieszkali rzemieślnicy i kupcy ? a) w pogrodziu b) w podgrudziu c) w podgrodziu 2) ile mniej więcej ludzi mieszkało w państwie Mieszka I ? a) około 1000000 b) około 100000 c) około 800000 3) słowo rycerz pochodzi od jakiego niemieckiego słowa ? a) rittar b) ritter c) rittterz 4) czym zajmowali się niewodnicy ? a) naprawianiem wędek b) wytwarzaniem wędek c) wytwarzaniem i naprawą sieci rybackich 5) czy w czasach Mieszka I stosowano metodę żarową ? a) tak b) nie c) nie wiem 6) w czasach pierwszych piastów większość ludzi stanowili ....... a) chłopi b) rzemieślnicy c) kupcy

społeczeństwo w czasach pierwszych piastów

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives