Create better lessons quicker
1) Podróż pociągiem, który wyjechał o godzinie 8.25 i do celu dotarł o godz. 13.49, trwała..... a) 4.48 b) 5.24 c) 5.23 2) Od 1 września do 24 grudnia tego samego roku upłynęło.......dni a) 109 b) 113 c) 115 3) Brat Oli urodził się w 1991 roku. Ile lat ma teraz? a) 29 b) 27 c) 28 4) Michał przebywał w szpitalu od 16 września do 6 października włącznie. Ile dni Michał był w szpitalu? a) 23 b) 21 c) 22 5) Zegarek Julki pokazuje godzinę 12:15 Którą godzinę wskazywał jej zegarek 3 kwadranse temu? a) b) c) 6) Zegarek Marcela pokazuje godzinę 10:05. Jeśli jego ulubiony program zacznie się za półtorej godziny, to która godzina wówczas będzie? a) b) c) 7) Uczeń klasy trzeciej przeznacza w ciągu dnia 2 godziny i trzy kwadranse na naukę. Ile to minut? a) 165 min. b) 155 min. c) 145 min. 8) Każdego dnia tygodnia Tymon zjada 2 jabłka. Ile jabłek zje w ciągu 7 tygodni? a) 64 b) 58 c) 56

Obliczenia zegarowe i kalendarzowe

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives