Create better lessons quicker
Woda jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie., Powierzchnia Ziemi jest w prawie 71% pokryta wodą., Niecałe 3% wody na ziemi to woda słodka., Woda jest nieodzowna do życia roślin, zwierząt i ludzi..

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives