Create better lessons quicker
Točno: Moliti možemo na različite načine., Moliti možemo pjevanjem., Možemo moliti vlastitim riječima., Molitva je čitanje Biblije., Molitva može biti zahvala., Molitva može biti kajanje., Molitva može biti molba. , Molitva može biti meditativna. , Najuzvišenija molitva je sveta misa., Netočno: Moliti možemo samo u crkvi., Moliti možemo samo molitve iz molitvenika. , Vjerovanje nije osnovna molitva. , Ispravno je u molitvi tražiti božanske moći., Praznovjerje je ispravan oblik traženja Božje pomoći., Molitva je uvijek samo traženje nečega. , Moliti možemo samo na jedan način., Ne možemo moliti sami. ,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives