Create better lessons quicker
Podmiot szeregowy - Kasia i Ola są siostrami, Podmiot logiczny - Wody w rzece przybyło, Podmiot domyślny - Idę na spacer, Podmiot towarzyszący - Mama z tatą przygotowali nam jiespodziankę, Podmiot gramatyczny - Czerwień symbolizuje miłość, krew, a także poświęcenie, Zdanie bezpodmiotowe - Warto być dobrym człowiekiem,

Połącz w pary zdania, w ktörych występują röżne rodzaje podmiotöw z poprawnymi odpowiedziami

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives