Uskoro - Mox, se podiže - suscipitur, Treći punski rat - tertium bellum Punicum, koji - quod, uzrokuje kraj - finem imponit, čitavoj državi Kartažana - toti civitati Carthaginiensium., Konzuli - Consules, dolaze u Afriku - in Africam veniunt, i sam grad napadau - et ipsam urbem oppugnant, jedan s mora - alius mari, drugi s kopna. - alius terra, Protiv njih se borio - Contra eos dimicabat, Hazdrubal - Hasdrubal, vođa Kartažana - dux Carthaginiensium., Fameja - Phamea, drugi vojskovođa - alter dux, je bio na čelu konjice. - equitatui praeerat., U bitci - In pugna, i jedani drugi uzmiču - uterque cedunt, s čitavim gradom - cum tota urbe, pred jednim rimskim vojskovođom: - uni duci Romano:, Publijem Kornelijem Scipionom. - Publio Cornelio Scipioni., On bijaše - Is erat, drugi Scipion - alter Scipio, koji se borio - qui pugnabat, sa Kartagom. - cum Carthagine.,

Zamjenički pridjevi-Mox tertium bellum Punicum

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?