Create better lessons quicker
lovagrend - Társadalmi réteg. Vagyonuk szerint lovasként szolgáltak a hadseregben. Adóbérlettel és szállítással foglalkoztak., senatori rend - Politikai vezető réteg, nagybirtokos arisztokrácia , latifundium - Nagy kiterjedésű magánbirtok, általában összefüggő területen. Főként rabszolgák művelték a területeket, plebs - római polgárjoggal rendelkeztek, de nem volt földjük és tulajdonuk, Tiberius Gracchus - néptribunus, a parasztság helyzetén kívánt javítani, Caius Gracchus - néptribunus, a lovagrendiekre támaszkodott, optimaták - senatori rend tagjai, a köztársasági hagyományokra hivatkoztak, néppártiak - lovagrendiek, a nép érdekeit kifejező követeléseket hangoztatták, demagóg - népámító, meggyőző,

Róma- A köztársaság válsága ( fogalmak + nevek )

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives