Create better lessons quicker
1) Volonter treba da drži onoliko časova detetu koliko roditelj od njega zahteva a) Slažem se  b) Ne slažem se  c) Nisam siguran/na 2) Volonter ne treba da produži čas ako dete zakasni a) Slažem se b) Ne slažem se c) Nisam siguran/na 3) Volonter mora da prijavi roditelje nadležnim institucijama ukoliko primeti da ne vode računa o detetu. a) Slažem se b) Ne slažem se c) Nisam siguran/na 4) Nije bitno koliko sati nedeljno osoba volontira ukoliko to daje dobre rezultate. a) Slažem se b) Ne slažem se c) Nisam siguran/na 5) Koordinatorke bi povremeno trebale da superviziraju časove koje drže volonteri. a) Slažem se b) Ne slažem se c) Nisam siguran/na 6) Volontera treba nagraditi. a) Slažem se b) Ne slažem se c) Nisam siguran/na 7) Volonter ima pravo da se predomisli. a) Slažem se b) Ne slažem se c) Nisam siguran/na 8) Dete ima pravo da traži sa kime će raditi. a) Slažem se b) Ne slažem se c) Nisam siguran/na 9) Volonter mora da nađe način da pomogne detetu čak iako ono ne donese potrebne udžbenike i školski pribor. a) Slažem se b) Ne slažem se c) Nisam siguran/na 10) Ukoliko dete sa kojim volonter radi ne ume da koristi ZOOM platformu, volonter treba da ode kod deteta kući da mu objasni kako se platforma koristi a) Slažem se b) Ne slažem se c) Nisam siguran/na

Stavometar Škola dobre volje!

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives