Create better lessons quicker
1) Mazur to taniec w rytmie a) b) c) d) 2) Mazury umieścił w swoich operach "Halka" i "Straszny Dwór" a) Fryderyk Chopin b) Stanisław Moniuszko c) Wolfgang Amadeusz Mozart d) Antonio Vivaldi 3) Mazur to taniec a) żywiołowy, z przytupem b) powolny, dystyngowany c) latynoamerykański d) współczesny 4) Polonez to taniec a) b) c) d) 5) Polonezy pisał m.in. a) Fryderyk Chopin b) Wolfgang Amadeusz Mozart c) Johann Pachelbel d) Antonio Vivaldi 6) Polonez to taniec  a) uroczysty, korowodowy, z synkopowanym rytmem b) żywiołowy, z przytupem c) latynoamerykański d) współczesny

Polskie tańce narodowe

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives