Create better lessons quicker
1) Pole równoległoboku na rysunku wynosi: a) 72 cm2 b) 36 cm2 c) 64 cm2 d) 81 cm2 2) Pole rombu o przekątnych długości 2 dm i 14 dm wynosi: a) 28 dm2 b) 14 dm2 c) 140 cm2 d) 16 dm 2 3) Pole równoległoboku na rysunku wynosi: a) 20 cm2 b) 14 cm2 c) 28 cm2 d) 10 cm2 4) Pole kwadratu o przekątnej długości 6 m wynosi: a) 18 m2 b) 36 m2 c) 24 m2 d) 12 m2 5) W rombie jedna przekątna ma 8 cm długości, a druga jest 4 razy krótsza. Pole tego rombu wynosi: a) 16 cm2 b) 32 cm2 c) 8 cm2 d) 20 cm2 6) Pole równoległoboku na rysunku wynosi: a) 15 cm2 b) 7,5 cm2 c) 4,5 cm2 d) 9 cm2 7) Pole rombu na rysunku wynosi: a) 30 dm2 b) 120 dm2 c) 60 dm2 d) 15 dm2 8) Długość wysokości h wynosi: a) 3 m b) 2 m c) 4 m d) 6 m

Test pole równoległoboku i rombu

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives