Create better lessons quicker
triumvirátus - három személy titkos politikai szövetsége, senatus - vének tanácsa Rómában, nemzetségfők a testület tagjai, consul - római köztársasági főtisztviselő (2 fő), a fő hatalmat ők birtokolták, néptribunus - a plebejusok érdekeit védik, vétójoguk van, dictator - consul nevezte ki maximum fél évre, teljhatalommal rendelkezik, censor - Feladata: vagyonbecslés, az államháztartás ellenőrzése és a szenátus névjegyzékének összeállítása , szenátori rend - a római szenátorok leszármazottai, a hatalom birtokosai, néppártiak - a szenátori renddel szembenálló politikai erő, római polgárjog - a római patríciusok és plebejusok birtokolták pl. népgyűlésen való részvétel, hivatalviselési jog, imperátor - győztes hadvezér, akié a legfőbb hatalom, proconsul - a provincia helytartója, legio - római katonai egység, provincia - római tartomány, pontifex maximus - a legfőbb pap Rómában, ager publicus - közföld, földbirtok, comitia centuriata - népgyűlés vagyoni beosztás szerint, concilia plebis - plebejus népgyűlés Kr.e. 494, comitia curiata - népgyűlés, melynek minden római polgár tagja volt, popolus romanus - római polgárok,

Róma- A köztársaság kialakulása és intézményei

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives