Create better lessons quicker
1) Mózes halála után a nép vezetője a) József lett b) Józsue lett c) Áron lett 2) Az Úr azt kérte Józsuétól, keljenek át a a) Jordán folyón b) Vörös - tengeren c) Nébó-hegyén 3) Józsue két kémet küldött a) Jeruzsálembe b) Jerikóba c) a Sínai-hegyhez 4) A kémeket elrejtette egy asszony: a) Rebeka b) Ráhel c) Ráháb 5) A kémekkel megbeszélt jel a) az ajtóra kötött piros masni volt b) az ablakra kötött piros kötél volt.  c) az ablakból lelógatott piros kosár volt 6) A Jordánon való átkelés helyére a) tizenkét botot szúrtak le. b) egy kőből oltárt építettek. c) tizenkét követ tettek. 7) Jerikót hat napon át meg kellett kerülniük a) csatakiáltások közepette. b) futva. c) teljes csendben. 8) A hetedik napon Jerikót a) körbe kellett futniuk. b) hétszer kellett megkerülniük. c) el kellett hagyniuk. 9) Jerikó elfoglalásakor a) a falai leomlottak. b) a falait ledöntötték. c) a kapukon hatoltak be. 10) A szövetség sátrát és a Szövetség Ládáját a) csak a leviták vihették b) bárki vihette c) csak Józsue vihette

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives