Create better lessons quicker
1) Prezent je... a) Prost glagolski oblik b) Složeni glagoski oblik 2) Šta označava prezent... a) budućnost b) prošlost c) sadašnjost 3) Šta označava aorist... a) Radnju koja je davno trajala b) Radnju koja se desila u neposrednoj prošlosti c) Radnju koja će se desiti 4) Šta je pluskvamperfekat... a) Složen glagolski oblik b) Prost glagolski oblik 5) Futur 1 se tvori od... a) Pomoćnog glagola biti b) Glagola radnog c) Infinitiv d) Prezenta pomoćnog glagola htjeti 6) Potencijal 2 izražava... a) Želju,uvjet i mogućnost ali za radnje u prošlosti b) Zapovjed 7) Glagolski prilog sadašnji je... a) Složeni glagolski oblik b) Prost glagolski oblik c) Običan glagolski oblik d) Bezličan glagolski oblik 8) Glagolski pridjev trpni izražava... a) Da je subjekat trpio radnju(pasiv) ima promjenu po rodovima i brojevima b) Samo imenuje radnju i vrijeme c) Iskazuje želju

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives