Create better lessons quicker
Τα δεδοµένα - είναι η αφαιρετική αναπαράσταση της πραγµατικότητας και συνεπώς µια απλοποιηµένη όψη της, ∆οµή ∆εδοµένων - είναι ένα σύνολο αποθηκευµένων δεδοµένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών. (δοµή δεδοµένων = δεδοµένα + λειτουργίες στα δεδοµένα), Αλγόριθµοι + ∆οµές δεδοµένων =  - Προγράµµατα, Ταξινόμηση - ∆οθέντων στοιχείων α1, α2, .... , αn η ταξινόµηση συνίσταται στη µετάθεση (permutation) της θέσης των στοιχείων, ώστε να τοποθετηθούν σε µία σειρά ακ1, ακ2, ... , ακn , έτσι ώστε, δοθείσης µίας συνάρτησης (ordering function) f, να ισχύει: f(ακ1) ≤ f(ακ2) ≤ ... ≤f(ακn)., Σκοπιές που µελετά η πληροφορική τα δεδοµένα: - Υλικού,Γλωσσών Προγραµµατισµού,Δοµών δεδοµένων,νάλυσης ∆εδοµένων, Οι βασικές λειτουργίες επί των δοµών δεδοµένων - Προσπέλαση,Εισαγωγή,Διαγραφή,Αναζήτηση,Ταξινόμηση,Αντιγραφή,Συγχώνευση,Διαχωρισμός, Προσπέλαση - Πρόσβαση σε ένα κόµβο µε σκοπό να εξεταστεί ή να τροποποιηθεί το περιεχόµενό του, Εισαγωγή - Προσθήκη νέων κόµβων σε µια υπάρχουσα δοµή, ∆ιαγραφή - Το αντίστροφο της εισαγωγής, αφαίρεση ενός κόµβου από τη δοµή, Αναζήτηση - Προσπέλαση των κόµβων µιας δοµής, προκειµένου να εντοπιστούν ένας ή περισσότεροι που έχουν µια συγκεκριµένη ιδιότητα, Ταξινόµηση - Οι κόµβοι µιας δοµής διατάσσονται κατ' αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, Αντιγραφή - Όλοι ή κάποιοι κόµβοι µιας δοµής αντιγράφονται σε µια άλλη δοµή, Συγχώνευση - ∆ύο ή περισσότερες δοµές συνενώνονται σε µια ενιαία δοµή, ∆ιαχωρισµός - Αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης, Στατικές δομές δεδομένων - Το ακριβές µέγεθος της απαιτούµενης κύριας µνήµης καθορίζεται κατά τη στιγµή του προγραµµατισµού (∆ηλαδή πρέπει να δηλώσω στο πρόγραµµα που φτιάχνω ότι θα αποθηκεύσω πχ 500 µαθητές). 2. Τα στοιχεία αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης. 3. Οι στατικές δοµές υλοποιούνται µε πίνακες., Δυναμικές Δομές δεδομένων - Το µέγεθος της κύριας µνήµης που χρησιµοποιείται καθορίζεται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος. (∆ηλαδή απλά δηλώνω ότι θα αποθηκεύω µαθητές στο πρόγραµµά µου, χωρίς να ορίσω πόσους ακριβώς. Αυτό θα εξαρτηθεί κατά την εκτέλεση). 2. Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης. 3. Υλοποιούνται κυρίως µε λίστες, δένδρα και γράφους., Στοίβα - αποτελεί δυναµική δοµή δεδοµένων και µπορούµε να την προσοµοιώσουµε µε µια στοίβα πιάτων: τα εισερχόµενα στοιχεία µπαίνουν από την κορυφή (top) και εξέρχονται επίσης από την κορυφή. Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται και LIFO (Last In First Out) ή σταελληνικά το πρώτο που βγαίνει έξω είναι αυτό που µπήκε τελευταίο., Οι δυο κύριες λειτουργίες µιας στοίβας είναι: - ώθηση (push) στην κορυφή της στοίβας και απώθηση (pop) από την στοίβα, Υπερχείλιση - Το φαινόμενο που η στοίβα είναι γεμάτη και προσπαθήσουμε να κάνουμε εισαγωγή νέου στοιχείου, Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται υποχείλιση (underflow) - Κατά την απώθηση προσοχή χρειάζεται όταν διαγράφεται το τελευταίο στοιχείο της στοίβας., Δείκτης στοίβας - Top στην κορυφή της στοίβας, Ουρά - αποτελεί δυναµική δοµή δεδοµένων και θα µπορούσαµε να την προσοµοιώσουµε µε µια ουρά αναµονής π.χ. στο ταµείο µιας τράπεζας: τα νέα µέλη της ουράς µπαίνουν στο τέλος της ουράς (rear) και εξέρχονται από την αρχή (front). Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται και FIFO (First In First Out) ή στα ελληνικά το πρώτο που βγαίνει έξω είναι το πρώτο που µπήκε µέσα., Δύο κύριες λειτουργίες της ουράς είναι - εισαγωγή (enqueue) στο πίσω άκρο της ουράς και εξαγωγή (dequeue) από το εµπρός µέρος της ουράς, Η πιο απλή και παράλληλα πιο αργή µέθοδος αναζήτησης είναι - η σειριακή αναζήτηση ενός πίνακα, Σειριακή Αναζήτηση χρησιμοποιείται όταν - ο πίνακας δεν είναι ταξινοµηµένος,ο πίνακας είναι µικρού µεγέθους ,η αναζήτηση στον συγκεκριµένο πίνακα γίνεται σπάνια,

Δομές Δεδομένων-Κεφάλαιο 3ο Ορισμοί - ΑΕΠΠ

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives