Create better lessons quicker
echiunitară - fracția care are numărătorul egal cu numitorul, subunitară - fracția care are numărătorul mai mic ca numitorul, supraunitară - fracția care are numărătorul mai mare ca numitorul, numitorul - ne arată în câte părți egale a fost împărțit întregul, numărătorul - ne arată câte părți egale se iau în considerație, zero - numitorul unei fracții nu poate fi ..., împărțire - linia de fracție ține locul operației de ..., amplificare - înmulțirea numitorului și numărătorului unei fracții cu unul și același număr, simplificare - împărțirea numitorului și numărătorului cu unul și același număr, treime - o parte dintr-un întreg împărțit în trei părți egale,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives