Create better lessons quicker
1) Ո ՞րն է ուժի միավորը: a) 1Ն b) 1Ջ c) 1Վտ d) 1 Պա 2) Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում Նյուտոնի 2 օրենքը: a) F = mg b) F = ma c) a = F / m d) F 1 =- F 2 3) Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում Նյուտոնի 3 օրենքը: a) F = mg b) F = ma c) a = F / m d) F 1 =- F 2 4) Ի՞նչ վիճակում է նյութը ,եթե չի պահպանում ոչ ձևը,ոչ ծավալը: a) Պինդ b) Հեղուկ c) Գազային 5) Ի՞նչ վիճակում է նյութը ,եթե պահպանում է և ձևը, և ծավալը: a) Պինդ b) Հեղուկ c) Գազային 6) Ո՞ ր երևույթով է բացատրվում օծանելիքի բույրի տարածումը: a) Ճնշումով b) Դիֆուզիայով c) Ռեակտիվ շարժմամբ d) Ազդող ուժով 7) Նյութերի ինքնաբերաբար խառնման երևույթը կոչվում է. a) Ճնշում b) Դիֆուզիա c) Ներքին էներգիա d) Ջերմահաղորդում 8) Մարմինը պահպանում է դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը,եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ այդ ազդեցությունները համակշռված են:Ո ՞ր օրենքն է. a) Նյուտոնի 1 օրենք b) Նյուտոնի 2 օրենք c) Նյուտոնի 3 օրենք 9) Մարմնի արագացումն ուղիղ համեմատական է նրա վրա ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական է նրա զանգվածին:Ո ՞ր օրենքն է a) Նյուտոնի 1 օրենք b) Նյուտոնի 2 օրենք c) Նյուտոնի 3 օրենք 10) Երկու մարմիններ փոխազդում են մոդուլով հավասար,բայց հակառակ ուղղված ուժերով:Ո ՞ր օրենքն է. a) Նյուտոնի 1 օրենքը b) Նյուտոնի 2 օրենքը c) Նյուտոնի 3 օրենքը 11) Նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկի կոչվում է a) Պնդացում b) Հալում c) Խտացում d) Շոգեգոյացում 12) Եթե երկաթի հալման ջերմաստիճանը 1539 C 0 է ,ինչ վիճակում այն կլինի 1400 C 0 ում: a) Պինդ b) Հեղուկ c) Գազային 13) Ամռանը հոտերը ավելի արագ են տարածվում ,քան ձմռանը,որովհետև a) Դիֆուզիան ավելի արագ է տեղի ունենում տաք պայմաններում: b) Դիֆուզիան ավելի արագ է տեղի ունենում սառը պայմաններում: 14) Ո՞ ր էներգիայով են աշխատում հողմաղացները: a) Քամու b) Ջրի c) Արեգակի d) Մագնիսների 15) Շարժվող ջրից էլեկտրաէներգիա ստեղծող կայանները կոչվում են. a) Հողմաէլեկտրակայան b) Ատոմակայան c) Ջերմաէլեկտրակայան d) հիդրոէլեկտրակայան 16) Երբ խփում ենք սեղանին ,մեր ձեռքը ցավում է ,ո ՞ր օրենքն է գործում: a) Նյուտոնի 1 օրենքը b) Նյուտոնի 2 օրենքը c) Նյուտոնի 3 օրենքը d) Իմպուլսի պահպանման օրենքը 17) Եթե մարմնի վրա այլ մարմիններ չեն ազդում,կամ ազդում են համակշռված,ապա մարմինը a) դադարի մեջ է b) շարժման մեջ է c) կամ դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման մեջ է

Վերաքննություն 8

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives