Create better lessons quicker
Öyküleme - Bir olay yer-zaman-kişi ögelerine bağlı olarak anlatılır, Açıklama - Bu anlatım biçiminde amaç okuyucuya bilgi vermektir, Betimleme - Okurun zihninde sözcüklerle resim çizme sanatıdır, Tartışma - Yazar,okuru kendi gibi düşünmeye yönlendirir., Tanımlama - Bir kavramın özel ve değişmez nitelikleri ile tanıtılmasına denir, Tanık Gösterme - Tanınmış veya o konuda bilgisi olan birinin olay ile ilgili sözünün alıntılamasına denir, Karşılaştırma - İki varlığın benzer veya farklı yönlerinin dile getirilmesine denir, Örneklendirme - Belli bir olayın veya olgunun örnek gösterilmesine denir,

Asya Düşünceyi Geliştirme Yolları

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives