Create better lessons quicker
Քառակուսի - կողմի քառակուսի, Ուղղանկյուն - կից կողմերի արտադրյալ, Զուգահեռագիծ - հիմքի և բարձրության արտադրյալին, Եռանկյուն - հիմքի և բարձրության արտադրյալի կեսին, Սեղան - հիմքերի կիսագումարի և բարձրության արտադրյալ,

Բազմանկյան մակերես

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives