Create better lessons quicker
1) Pridjevi su riječi kojima opisujemo kakvo je što i kakav je tko. a) DA b) NE 2) Pridjevi su riječi koje opisuju a) glagole b) imenice c) pridjeve 3) Pridjevi prema značenju mogu biti a) opisni, gradivni ili posvojni b) glagol c) vlastita imenica 4) Od ponuđenih riječi odaberi pridjev. a) lijep b) kosa c) pisati 5) Pridjevi prema obliku mogu biti a) jednostavni b) složeni  c) neodređeni i određeni 6) Pridjevi imaju rod i a) broj (jedninu i množinu) b) ime c) naziv 7) Odaberi riječ koja govori kakav je Ivan. a) veselje b) dječak c) veseo

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives