Create better lessons quicker
Wymień główne strefy klimatyczne Ziemi, Wymień strefy krajobrazowe Ziemi (strefy roślinności), W której strefie klimatycznej występują lasy równikowe?, W których regionach świata występują lasy deszczowe?, Czym charakteryzuje się klimat terenów leżących w pobliżu równika?, Wymień rośliny występujące w strefie lasów równikowych, Ile pór roku występuje w strefie klimatów umiarkowanych?, Jakie lasy dominują w strefie umiarkowanej?, Wymień zwierzęta strefy lasów umiarkowanych, Ile pór roku występuje w strefie sawann?, Zwierzęta na ilustracji to..., Jak nazywa się lud pasterski żyjący w strefie sawann (Kenia, Tanzania), Jakie zwierzęta występują w strefie stepów?, Sahara jest pustynią gorącą. W której strefie klimatycznej leży Sahara?, Wymień rodzaje pustyń gorących, Czy tamaryszek jest rośliną występującą na pustyni gorącej?, Wymień zwierzęta występujące w Antarktyce, Wymień walory turystyczne regiony śródziemnomorskiego, Jakie rodzaje drzew występują w strefie tajgi?, Czy tajga i tundra występują na półkuli południowej?, Jakie rośliny występują w strefie tundry?, Jak nazywają się mieszkańcy tajgi?, W której strefie klimatycznej znajduje się tundra?, Jak nazywa się najgłębsze jezioro świata?, Wymień piętra roślinności Himalajów.

Powtórka do sprawdzianu kl. 5

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives