Create better lessons quicker
RANGSANGAN - Perubahan yang berlaku dalam keadaan persekitaran., GERAK BALAS - Tindakan yang dilakukan terhadap rangsangan., ORGAN DERIA - Rangsangan boleh dikesan oleh _______________., CAHAYA - Mata boleh mengesan ____________., KULIT - ______________ boleh mengesan sentuhan., BAHAYA - Gerak balas terhadap rangsangan dapat melindungi diri daripada ________________., ARAK - Minuman yang boleh menyebabkan orang menjadi mabuk., DADAH - Bahan ubat tapi mengkhayalkan jika disalahgunakan.,

Gerak Balas Terhadap Rangsangan

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives