Create better lessons quicker
Mérgező (Toxikus), Tűzveszélyes (Gyúlékony), Oxidatív (Égést tápláló), Korrozív (Maró hatású ), Irritatív (Mérsékelten veszélyes), Egészségkárosító, Környezetre veszélyes, Robbanásveszélyes (Explozív), Nyomás alatt lévő gázok,

Veszély jelképek

by

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives