Create better lessons quicker
1) Društveno odgovorno poslovanje prema potrošačima podrazumijeva dobrovoljnu odluku poduzeća o korektnom ponašanju prema potrošačima u području razvoja proizvoda, određivanja cijena, oglašavanja i prodaje. a) točno b) netočno 2) Tvrdnja da je određeni prehrambeni proizvod dobar za zdravlje, iako je u njegovom sastavu mnogo masti ili šećera primjer je zavaravajućeg oglašavanja. a) točno b) netočno 3) Prvi korak u postupku zadovoljavanja prava nezadovoljnog kupca je obraćanje Sudu časti. a) točno b) netočno 4) Ispravno tumačenje pojma konzumerizma je orijentacija prema kupovini/potrošnji materijalnih dobara, odnosno zaokupljenost ljudi potrošačkim dobrima i potrošnjom općenito. a) točno b) netočno 5) Najpoznatiji predstavnici američkog konzumerističkog pokreta su Rachel Carson i Ralph Nader. a) točno b) netočno 6) Svjetski dan zaštite potrošača se obilježava 15. ožujka zbog povijesnog govora američkog predsjednika J.F. Kennedyja o zaštiti prava potrošača. a) točno b) netočno 7) Neka poduzeća se ponašaju prilično neodgovorno prema potrošačima jer proizvođači imaju znatno veću tržišnu snagu od potrošača. a) točno b) netočno 8) Tvrdnja da je određeni prehrambeni proizvod dobar za zdravlje, iako je u njegovom sastavu mnogo masti ili šećera primjer je komparativnog oglašavanja. a) točno b) netočno 9) Povećanjem prava potrošača, poslovne organizacije gube značajan dio profita. a) točno b) netočno 10) Jedan od najznačajnijih uspjeha konzumerizma kao društvenog pokreta, bilo je prihvaćanje ideje zaštite potrošača kao državne politike. a) točno b) netočno 11) U većini slučajeva, trošak obrazovanja potrošača o sigurnoj upotrebi proizvoda treba snositi sam potrošač. a) točno b) netočno 12) Poseban problem u društveno odgovornom odnosu prema dobavljačima javlja se u poduzećima koja se bave maloprodajom, a što se ponajviše odnosi na trgovačke lance. a) točno b) netočno

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I TRŽIŠNI ODNOSI - ON LINE KVIZ

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives