Create better lessons quicker
1) Rudele ... făcut o vizită aseară a) i-au b) iau c) i-a d) ia e) l-a f) la 2) Cărțile ... devenit cele mai bune prietene. a) i-au b) ia c) iau d) l-a e) la f) i-a 3) Mama ... cumpărat un laptop performant. a) i-a b) ia c) i-au d) iau e) la f) l-a 4) Elena ... curățat blănița câinelui. a) i-a b) ia c) l-a d) sau e) i-au f) s-au 5) Te rog ... aminte la sfaturile mele. a) ia b) i-a c) la d) l-a e) l-au f) sau 6) ... stiloul din penar. a) Ia b) I-a c) I-au d) Sau e) S-au f) Ori 7) Aceasta este haina ... a) sa b) s-a c) ori d) s-au e) sau f) l-a 8) Mingea ..., a ajuns în copac. a) sa b) s-a c) s-au d) l-a e) la f) i-a 9) Iar ... terminat tușul din imprimantă. a) s-a b) sa c) l-au d) i-au e) l-a f) sau 10) Colega mea ... supărat pe mine. a) s-a b) sa c) sau d) l-a e) s-au f) ia 11) Vrei la cinematograf ... în parc? a) sau b) s-au c) i-a d) l-a e) la f) l-au 12) Aici ... mai în față este stația de autobuz? a) sau b) s-a c) s-au d) la e) ia f) i-au 13) Unde ... dus pe cățeluș? a) l-a b) sau c) la d) ori e) s-au f) i-au 14) L-a dus ... veterinar. a) la b) l-a c) i-a d) ia e) sau f) din

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives