Asz-dúr és f-moll előjegyzése, Legkisebb értelmez zenei egység, 4+4 ütem, kérdés+válasz, 3 hangból álló hangzat, alul N3, felül k3., Szerzője ismeretlen, általában 4 soros, szájról szájra terjed, 3 hang távolságában kíséri egyik szólam a másikat, 3 hangból álló hangzat, alul k3, felül N3., Népdalok végén TÁÁ-TÁ-SZÜN ritmus, Minden hangértéket kétszeresére növelünk, Erős sorzárás a népdalok végén, Esz-dúr, c-moll előjegyzése, Hej, csillag csillag... és Vadkörtefa... kezdetű népdalaink hangsora, Jánoshídi vásártéren... kezdetű népdalunk hangsora, 4# előjegyzéshez tartozó hangnemek, Periódus előtagján (kérdés végén), a hangnem V. fokán nyitva hagyó FUNKCIÓ, Minden hangértéket a felére csökkentünk, Páros ütemtagolásban 3-as egységet alkotó ritmus, kis 3-assal jelöljük a kottában, Egy adott dallam többször megismétlődik egy-egy hanggal mélyebben vagy magasabban, Olyan zenemű, melynek ismerjük a szerzőjét, Olyan kíséret egy adott dallamhoz, mely egy fúvós hangszerről kapta a nevét, Periódus utótagján (válasz végén), a hangnem I. fokán lezáró FUNKCIÓ, Népdalokban az a jelenség, amikor a dallam 5 hanggal magasabban vagy mélyebben ismétlődik, Súlytalan helyen indul a zene; a karmester itt jelzi a levegővéltelt, 3# előjegyzéshez kapcsolódó hangnemek, Páratlan lüktetésű dalban páros ütemsúlyok (és a nevem is hasonlít erre), Népzenében előforduló ritmikai játék; például egyszer 2/4, egyszer 3/4, egyszer 4/4... stb..

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?