Create better lessons quicker
PERCUSSIÓ - família instrumental que produeix sons colpejant o sacsejant l'instrument, VIOLÍ - instrument de corda fregada de so més agut, GUITARRA - Instrument de corda polsada que es pot tocar amb els dits o amb pues, OBOÉ - instrument de vent-fusta que produeix so en vibrar les seues dues canyes de fusta, ÒRGAN - instrument de vent amb teclat i un sistema de tubs de diferents longituds, ORQUESTRA SIMFÒNICA - Agrupació musical amb major nombre d'instrumentistes: corda, vent-fusta, vent-metall i percussió,

PENJAT MUSICAL_Nuria Tortajada Pardo

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives