Create better lessons quicker
Prawo do równego traktowania. - Wszystkie dzieci mają takie same prawa bez względu na płeć, kolor skóry, język, religię itp., Prawo do własnej tożsamości. - Dziecko ma prawo do imienia, nazwiska, znajomości swego pochodzenia., Prawo do wolności religii i własnych przekonań. - Dziecko ma prawo do własnego zdania, kierowania się swoim sumieniem i wyznawania religii., Prawo do posiadania własnej rodziny. - Dziecko ma prawo do przebywania z własnymi rodzicami., Prawo do nauki. - Dziecko ma prawo się uczyć., Prawo do odpowiedniego standardu życia. - Dziecko ma prawo do tego, aby mieć dom, w którym będzię się mogło wlaściwie rozwijać.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives