lá-sor szi-vel (pl. A kapuban a szekér... hangsora) , Spanyol régi tánc, ami valaha nagyon gyors volt, de már lassú táncként ismerjük, TÁM-TI ritmus, 2 tá értéket ér, 3/4-es régi tánc, pl. Bach vagy Krieger is írt ilyet, lá-sor fi-vel és szi-vel (pl. Fecskemadár ej, haj... első sorának hangsora), TIM-RI ritmus, 1 tá értéket ér, kis éles ritmus gyakorlóneve (1 tá értéket ér), Népdalok előadásmódja: feszesen, Sej, haj, katona sem lettem volna... népdalunk hangsora, Népdalokban az a jelenség, amikor a dallam 5 hanggal magasabban vagy mélyebben ismétlődik, TI-TÁ-TI ritmus, például Hull a szilva... népdalunkban, 4+4 ütemes zenei egység, kérdésből és válaszból áll, Páratlan ütemmutatóban páros ütemsúlyok (és a nevem is hasonlít rá), 3# előjegyzéshez tartozó hangnemek, Népdalok sorainak végén TÁÁ-TÁ-SZÜN ritmus, Olyan zenemű, melynek ismerjük a szerzőjét, Olyan hangköz, ahol az egyik hang és a másik hang ugyanaz :), Olyan hangköz, ahol a két hang egymástól 8 hang távolságra van, Egy adott dallam többször ismétlődik egy-egy hanggal mélyebben vagy magasabban, TI-TÁM-TÁ-SZÜN ritmus a népdal sorainak végén, Esz-dúr, c-moll előjegyzése, Olyan hangköz, ahol a két hang között 4 hang távolság van, éles ritmus (2 tá értéket ér), Zeni korstílus, kb. 1600-1750 között, Olyan dallam, melyek a nép ajkán keletkezett, szerzője ismeretlen.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?