Create better lessons quicker
Jedna z postaci parzydełkowców., Mięczaki z dwuczęściową muszlą., Okrywa ciało stawonogów., Służą parzydełkowcom do paraliżowania ofiar., Płazińce, które żyją w jelicie cienkim kręgowców., Nicień, którym można się zarazić, jedząc surowe mięso., Zwierzęta, których odnóża składają się z krótkich odcinków połączonych stawami., Czynność życiowa, w której bierze udział siodełko dżdżownicy., Różnokolorowa pierścienica zamieszkująca dno Bałtyku., Nicień, który pasożytuje w jelicie cienkim człowieka., Okresowa wymiana chitynowego oskórka u stawonogów., Pajęczaki przenoszące bakterie boreliozy i wirusy zapalenia mózgu., Larwa salamandry plamistej., Pokrywają skórę gadów., Narząd oddechowy larw płazów., Główne źródło substancji pokarmowych dla rozwijającego się w jaju pisklęcia., Okres rozmnażania ryb., Jaja ryb., Pióra, które występują na całym ciele ptaków., Ptaki, których pisklęta pozostają długo pod opieką rodziców., Pierwszy pokarm noworodka delfina., Grupa komórek w jaju ptaka, z których rozwija się pisklę., Rurka, przez którą z wnętrza ciała małża wypływa woda zawierająca m.in. dwutlenek węgla i niestrawione resztki pokarmu., Beznogi płaz., Narząd, który występuje u ciężarnych samic ssaków., Narząd oddechowy płazów., Stado ryb., Jaja płazów., Zbudowana z drobnych, chitynowych ząbków służy ślimakom do pobierania pokarmu., Typ oka owadów zbudowanego z tysięcy małych oczek..

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives