Create better lessons quicker
Ասպետ - Միջնադարյան Արևմտյան Եվրոպայում մանր ավատատեր, Բանադրանք - Եկեղեցու կողմից որևէ մեկին նզովելը, Գիլդիա - Միջնադարյան Եվրոպայում առևտրականների միավորում, Ինդուլգենցիա - Մեղքերի թողության շնորհագիր, Կաբուկի - Այսպես է կոչվում թատրոնը միջնադարյան Ճապոնիայում, Հերետիկոս - Աղանդավոր մարդ, Շիաներ և սուննիներ - Իսլամի երկու ուղղություններ, Սամուրայ - զինվորական կաստա Ճապոնիայում,

Համաշխարհային պատմություն VII դասարան

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives