Create better lessons quicker
Trijose klasėse mokosi 57 mokiniai. Vienoje klasėje mokosi 19 mokinių, antroje - 21 mokinys. Kiek mokinių mokosi trečioje klasėje?, Močiutė yra 58 metų, senelis 5 metais už ją vyresnis, o anūkas 7 kartus jaunesnis už senelį. Kiek metų yra anūkui?, Sode pražydo 25 tulpės. Penktadalis jų buvo geltonos spalvos, kitos - raudonos ir oranžinės. Kiek tulpių žydėjo geltonai?, Rūta pirko 3 sąsiuvinius po 30 centų. Kasininkei padavė 1 eurą. Kiek grąžos gavo Rūta?, I-oje klasėje - 26 mokiniai. II-oje klasėje - 2 mokiniais daugiau. Kiek mokinių mokosi abiejose klasėse?, Viename name yra 4 laiptinės po 24 butus, o kitame - 3 laiptinės po 30 butų. Kuriame name butų yra daugiau ir kiek daugiau?, Per valandą darbininkas pagamina 5 detales. Kiek detalių darbininkas pagamins per 5 dienas, kasdien dirbdamas po 8h?, Arūnas ir Darius žvejojo. Jie sugavo 8 lydekas ir 10 karosų. Visas žuvis berniukai pasidalijo po lygiai. Po kiek žuvų gavo kiekvienas?, Tomas iš bibliotekos parsinešė tris knygas: viena buvo 58 puslapių, antra - 63 puslapių, trečia - 59 puslapių. Kasdien jis perskaitė po 30 puslapių. Per kiek dienų Tomas perskaitė visas knygas?, Sklypo ilgis - 30 m, o plotis - 20 m. Pusė sklypo ploto užsodinta bulvėmis. Kokį plotą užima bulvės?.

Matematika, 3 kl.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives